Single Blog Title

This is a single blog caption

Wyników XI edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”

W Warszawie, w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki dnia 5 grudnia 2008r. odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników XI edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Organizatorem programu jest Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. Program jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej.Cele programu wpisują się w normy i wymagania określone w zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Celem programu jest:

  • promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi;
  • wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki, promowanie finalistów programu na rynkach krajowych i zagranicznych;
  • poprawianie wizerunku przedsiębiorstw polskich, poprzez promowanie w środkach masowego przekazu firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki, prowadzą działalność gospodarczą;
  • zachęcanie firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie.