Nasze realizacje

Autostrady

  • Dostawa elementów odwodnienia pasa drogowego przy budowie Autostrady A4 odcinek Krapkowice-Opole, Kleszczów-Gliwice
  • Dostawa betonu towarowego i mostowego oraz elementów drogowych przy budowie odcinka Autostrady A1 Świerklany-Gorzyczki
  • Dostawa korytek odwadniających do budowy obwodnicy Wieliczki i Lubrzy
  • Dostawa betonu oraz elementów drogowych do budowy węzła Sośnica
  • Dostawa elementów drogowych do budowy drogi Pyrzowice-Mierzęcice

Urzędy Miast i Gmin

Dostawa elementów do budowy dróg gminnych (kostka, obrzeża, krawężniki) dla UG Świerklany, UM Rybnik, UM i G Czerwionka-Leszczyny, Zakład Gospodarki Komunalnej Rydułtowy, Zakład Gospodarki Komunalnej Radlin, Służby Komunalne Wodzisław, Powiatowy Zarząd Dróg Wodzisław

Górnictwo

Dostawa wyrobów betonowych obudowy górniczej oraz koryt i nakryw dla kopalń: Polska Grupa Górnicza S.A., Tauron Wydobycie S.A. oraz Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.