Beton towarowy

Węzeł betoniarski w Czernicy
telefon: 603 079 772
e-mail beton@prefrow.com.pl

Formularz kontaktowy

Beton towarowy półsuchy

Wyrób  Klasa betonu
(zgodnie z PN-EN 206-1)
Klasa betonu
(zgodnie z PN-88/B-06250)
 Beton towarowy półsuchy C8/10 B 10
 Beton towarowy półsuchy C12/15 B 15
 Beton towarowy półsuchy C16/20 B 20
 Beton towarowy półsuchy C20/25 B 25
 Beton towarowy półsuchy C25/30 B 30

Podsypki cementowo-piaskowe

 • Podsypka 1:10
 • Podsypka 1:8
 • Podsypka 1:6
 • Podsypka 1:4
 • podsypka 1:2

Zaprawy cementowe

 • Zaprawa cementowa M 20
 • Zaprawa cementowa M 15
 • Zaprawa cementowa M 12
 • Zaprawa cementowa M 10
 • Zaprawa cementowa M 7
 • Zaprawa cementowa M 4
 • Zaprawa cementowa M 2

Stabilizacja cementowo-piaskowa

 • Stabilizacja 1,5 MPa
 • Stabilizacja 2,5 MPa
 • Stabilizacja 5,0 MPa